Kế hoạch về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019