Thông báo về việc dời lịch thi kết thúc học phần ngày 03/8/2020

Chi tiết file đính kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon SO 76 TB-DHAG.pdf522.1 KB