Kế hoạch Tổ chức Báo cáo chuyên đề khoa học

Khoa Kinh tế - QTDK mời Tiến sĩ Aaron Loh, Đại học Assumption, Thái Lan báo cáo chuyên đề khoa học.
Chi tiết file kèm theo.
File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon KH 25 KE HOACH TO CHUC CHUYEN DE KHOA HOC.pdf480.35 KB