Kế hoạch Tổ chức Hội thảo tư vấn nghề nghiệp và tuyển dụng cho sinh viên, Khoa Kinh tế - QTKD năm 2022

Chi tiết file đín kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon SO 15 KH KTQTKD.pdf734.48 KB