Kế hoạch Tổ chức Hội thảo " Cần trang bị gì cho hành trình từ Trường học đến Doanh nghiệp" cho sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD

Chi tiết file đính kèm

File attachments: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon SO 21 KH - KTQTKD.pdf705.58 KB