Giới thiệu Khoa Kinh tế - QTKD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA KINH TẾ

QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Faculty of Economics Business Administration

                                     Số 18 Ung Văn Khiêm,Phường, Đông Xuyên, TP Long Xuyên,Tỉnh An Giang

                       Tel: +84 296 6256565 ext 1054, Fax: +84 296 3842560, Website:  www.feba.agu.edu.vn

Giới thiệu:

Khoa Kinh tế - QTKD được thành lập vào năm 2000, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, Nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đang nắm giữ những vị trí cao trong các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác, Khoa Kinh tế - QTKD đặt hệ giá trị cốt lỗi " Tận tâm - Sáng tạo - Hội nhập" lên hàng đầu, theo đó chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy luôn được đổi mới, cập nhật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và mang đến những trãi nghiệm mới, giúp người học đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại công nghiệp 4.0  

Cơ cấu tổ chức:

 


                                                                      Xem chi tiết

Các ngành đào tạo

Khoa Kinh tế - QTKD đang phụ trách 05 ngành đào tạo: [1] Marketing , [2] Kế toán, [3] Tài chính – Ngân hàng, [4] Quản trị Kinh doanh [5] Kinh tế Quốc tế. Tổng số sinh viên chính quy năm 2714, và sinh viên hình thức giáo dục thường xuyên 56.

Đội ngũ giảng viên

Tổng số CB – GV  57, trong đó Tiến sĩ 10, Thạc sỹ 44 (trong đó NCS: 13), Cử nhân 2. Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học.