Dành cho Giảng viên

Stt

Tiêu đề

Người dùng Tải về
1 Phiếu đề xuất ý kiến Giảng viên download
2 Phiếu yêu cầu xếp lịch phòng học Giảng viên download
3 Phiếu điểm chuyên đề tốt nghiệp Giảng viên download
4 Phiếu điểm khóa luận tốt nghiệp Giảng viên download
5 Phiếu điểm chuyên đề năm thứ 3 Giảng viên download
6 Phiếu trả lời trắc nghiệm Giảng viên download
7 Phiếu duyệt đề thi và đáp án Giảng viên download
8 Phiếu xác nhận SV không đủ điều kiện bảo vệ khóa luận Giảng viên download
9 Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp Giảng viên download
10 Mẫu chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp Giảng viên download