Ngành Quản trị Kinh doanh

 

Ngành Quản trị Kinh doanh là một trong những ngành có số lượng sinh viên theo học cao nhất Trường trong khoá tuyển sinh năm 2022, đây là ngành học được đánh giá cao bởi tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh có đủ kiến thức cũng như kỹ năng và những phẩm chất cần thiết khác để đảm nhận những công việc tại các doanh nghiệp (tất cả các loại hình doanh nghiệp), các Ngân hàng thương mại (thương mại nhà nước, thương mại cổ phần), các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong cùng khối ngành

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất, kinh doanh ở vị trí nhân viên hoặc quản lý của các tổ chức nhà nước, khối doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh doanh của nước ngoài thuộc mọi ngành nghề; tại các Ngân hàng thương mại (thương mại nhà nước, thương mại cổ phần), hoặc tự thành lập doanh nghiệp riêng để điều hành.

 Khung chương trình đào tạo ngành Ngành Quản trị Kinh doanh