Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Tiếng Việt

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học An Giang (AGU) và Trường Đại học Assumption (AU) tại Thái Lan.

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học An Giang (AGU) và Trường Đại học Assumption (AU) tại Thái Lan.
- Thời gian đăng ký: Hết ngày 30/4/2019
- Dự kiến thời gian đi trao đổi sinh viên: Cuối tháng 6/2019
Chi tiết file đính kèm.

Trang