Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Tiếng Việt

Kế hoạch tổ chức báo cáo Quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học và chuỗi chuyên đề nghiên cứu trong kinh doanh

Địa điểm phòng họp 222, Khối Văn phòng khoa, Khu trung tâm ĐHAG.
Thời lượng: 90 phút/chuyên đề.
Thành phần tham dự: Giảng viên, Giảng viên thỉnh giảng và sinh viên.
Chi tiết file đính kèm.

Trang